Szkolenia dla firm, instytucji oraz osób indywidualnych

 

Program szkolenia dostosowana do potrzeb zainteresowanych oraz środowiska pracy. Miejsce szkolenia do uzgodnienia, na terenie całego kraju. Brak ograniczeń ilości osób.

 
 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Apteczka pierwszej pomocy – wyposażenie
 • Alarmowanie Służb Ratowniczych, telefony alarmowe, łańcuch przeżycia
 • Zabezpieczenia miejsca działań ratowniczych
 • Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa osób dorosłych
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem AED, automatyczny defibrylator zewnętrzny
 • Postępowanie po ukąszeniu, ugryzieniu
 • Postępowanie w stanach zagrożenia życia – sytuacje szczególne: porażenie prądem, napad drgawek, cukrzyca, omdlenia
 • Prawidłowe postępowanie w wypadku drogowym, wypadki masowe
 • Pierwsza pomoc podczas zadławień dorosłych i dzieci
 • Postępowanie podczas złamań, zwichnięć, skręceń
 • Opatrywanie różnego rodzaju ran
 • Oparzenia, odmrożenia
 

Po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzymuje certyfikat. Kursy przeprowadzane są zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.